شکایت تهیه کننده مستند این مردم نازنین و دستهای ماندگار از شبکه ایران اینرنشنال برای علت پخش این مستندها.
۰۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
شکایت تهیه کننده مستند این مردم نازنین و دستهای ماندگار از شبکه ایران اینرنشنال برای علت پخش این مستندها.
۰۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
۱