بر این اساس بازار در روز‌های دوم، سوم و همچنین چهارم فروردین ماه بسته خواهد بود. همچنین در روز‌های هفتم و هشتم و روز‌های دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم نیز فعال نخواهد بود.
۰۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۴
بر این اساس بازار در روز‌های دوم، سوم و همچنین چهارم فروردین ماه بسته خواهد بود. همچنین در روز‌های هفتم و هشتم و روز‌های دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم نیز فعال نخواهد بود.
۰۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۴
۰

برنامه تعطیلات نوروزی بورس حاکی از آن است که این بازار صرفا در روز‌های تعطیل رسمی بسته است و در سایر روز‌های نوروز ۱۳۹۹ فعالیت بازار برقرار خواهد بود.

 بازار بورس در نوروز امسال هم طبق روال از تعطیلات رسمی تبعیت کرده و علاوه بر اینکه در روز‌های پنجشنبه و جمعه فعالیت نخواهد داشت، در روز‌هایی که طبق تقویم رسمی کشور تعطیل هستند، این بازار نیز بسته خواهد بود.

بر این اساس بازار در روز‌های دوم، سوم و همچنین چهارم فروردین ماه بسته خواهد بود. همچنین در روز‌های هفتم و هشتم و روز‌های دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم نیز فعال نخواهد بود؛ بنابراین به طور کلی بازار سرمایه در نوروز سال ۱۳۹۹، پنج روز فعال خواهد بود که شامل روز‌های پنجم و ششم و همینطور نهم، دهم و یازدهم می‌شود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50