بعد از آن که دولت هلند دستور تعطیلی تمامی کافه‌ها، رستوران‌ها و باشگاه‌ها را در راستای مقابله با شیوع کرونا صادر کرد، شهروندان این کشور برای تامین مصرف حشیش خود در مقابل مراکز توزیع این ماده مخدر تجمع کردند.
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۹
بعد از آن که دولت هلند دستور تعطیلی تمامی کافه‌ها، رستوران‌ها و باشگاه‌ها را در راستای مقابله با شیوع کرونا صادر کرد، شهروندان این کشور برای تامین مصرف حشیش خود در مقابل مراکز توزیع این ماده مخدر تجمع کردند.
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۹
۰
در حالی که مردم جهان در مقابل داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها صف کشیده‌اند، معتادان هلندی برای دوره قرنطینه در مقابل مراکز توزیع حشیش به صف شدند.


بعد از آن که دولت هلند دستور تعطیلی تمامی کافه‌ها، رستوران‌ها و باشگاه‌ها را در راستای مقابله با شیوع کرونا صادر کرد، شهروندان این کشور برای تامین مصرف حشیش خود در مقابل مراکز توزیع این ماده مخدر تجمع کردند.


به گفته وزیر بهداشت هلند، عملیات قرنطینه کردن شهر‌ها در این کشور تا ۶ آوریل (۲۰ فروردین) ادامه خواهد یافت و توجه ویژه‌ای به تعطیلی مراکز سرو و فروش حشیش خواهد شد.


این وزیر هشدار داد تدابیر اتخاذ شده توسط دولت نهایی نبوده و همسو با شیوع ویروس احتمال اتخاذ تدابیر بیشتر وجود دارد.


گفتنی است فروش حشیش در هلند آزاد است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو