شهره پیرانی با انتشار این عکس نوشت: دلبر بی نشانم ، بی تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای، بی خبر ،بی تو بی خانمان م...
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۳
شهره پیرانی با انتشار این عکس نوشت: دلبر بی نشانم ، بی تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای، بی خبر ،بی تو بی خانمان م...
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50