یک آمریکایی این عکس رو منتشر کرده و نوشته: "من کاملاً مطمئنم، هر زمان که بخوام می‌توانم کاغذ توالت بدست بیارم".
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۶
یک آمریکایی این عکس رو منتشر کرده و نوشته: "من کاملاً مطمئنم، هر زمان که بخوام می‌توانم کاغذ توالت بدست بیارم".
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۶
۰
عکس یک شهروند آمریکایی جنجالی شد
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50