در حالی که تمام نهاد‌ها به هموطنان از خطر سفر‌های نوروزی خبر دادند، ولی در بسیاری از جاده‌های کشور مسافران دیده می‌شوند.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶
در حالی که تمام نهاد‌ها به هموطنان از خطر سفر‌های نوروزی خبر دادند، ولی در بسیاری از جاده‌های کشور مسافران دیده می‌شوند.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶
۰
ارسال نظر