روایت منتشرنشده حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از ساعات قبل از شهادت شهید باکری و مکالمه بی‌سیم او با شهید کاظمی
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵
روایت منتشرنشده حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از ساعات قبل از شهادت شهید باکری و مکالمه بی‌سیم او با شهید کاظمی
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵
۰