چهره شهر‌های مختلف جهان قبل و بعد از حمله ویروس کرونا چگونه بودند و هستند.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۴۴
چهره شهر‌های مختلف جهان قبل و بعد از حمله ویروس کرونا چگونه بودند و هستند.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۴۴
۱
50
نظرات
ناشناس
عکسهای خوبی بود. بیچاره کسایی که تو گردشگری فعالیت داشتند
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50