پادشاه عربستان سعودی به خاطره‌گویی درباره پدرش پرداخت.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۵
پادشاه عربستان سعودی به خاطره‌گویی درباره پدرش پرداخت.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۵
۰
«سلمان بن عبدالعزیز» آل سعود، پادشاه عربستان در فایل ویدیویی تعریف می‌کند: به یاد دارم زمانی که کودک بودم پدرم تمامی فرزندانش را به ویژه در خصوص اقامه نماز و درس خواندن زیر نظر داشت.

پادشاه سعودی می‌گوید: پدرم اتاقی را در کاخ المربع اختصاص داده بود که هر کس از اقامه نماز که با هم آن را می‌خواندیم سرباز می‌زد، او را در این اتاق زندانی می‌کرد.

او می‌افزاید که پدرش چندین مرد را که از او دستورات سفت و سختی را می‌گرفتند، مأمور کرده بود تا ما را برای اقامه نماز بیدار کرده و ما را زیر نظر قرار دهند.

پادشاه سعودی در ادامه تعریف کرد: من یکی از فرزندانی بودم که با زندانی شدن در داخل این اتاق مورد تنبیه قرار گرفتم، عمه من «نورا» که خدا او را رحمت کند، در نزد پدرم در چنین مواردی برای ما پادرمیانی می‌کرد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50