قهرمان کشتی آزاد المپیک و جهان گفت: خوشبختانه دچار ویروس کرونا نشده‌ام و در سلامتی کامل به سر می‌برم.
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۹
۰

حسن یزدانی کشتی‌گیر کشورمان اظهار داشت: شایعاتی شده بود که گفته بودند که من دچار ویروس کرونا شده‌ام. الحمدالله در سلامت کامل هستم و کرونا نگرفته‌ام.

وی افزود: پدر من بیمار شده بود و الان در شرایط خوبی به سر می‌برد. از همه افرادی که جویای سلامتی من بودند تشکر می‌کنم.

قهرمان کشتی جهان و المپیک در پایان صحبت‌های خود به عنوان عضو کوچکی از جامعه ورزش ایران از مردم خواست که بیشتر مراقب باشند و کمتر مسافرت بروند و در خانه بمانند تا سلامتی خودشان و اطرافیانشان به خطر نیفتد.

قهرمان کشتی آزاد المپیک و جهان گفت: خوشبختانه دچار ویروس کرونا نشده‌ام و در سلامتی کامل به سر می‌برم.

حسن یزدانی کشتی‌گیر کشورمان اظهار داشت: شایعاتی شده بود که گفته بودند که من دچار ویروس کرونا شده‌ام. الحمدالله در سلامت کامل هستم و کرونا نگرفته‌ام.

وی افزود: پدر من بیمار شده بود و الان در شرایط خوبی به سر می‌برد. از همه افرادی که جویای سلامتی من بودند تشکر می‌کنم.

قهرمان کشتی جهان و المپیک در پایان صحبت‌های خود به عنوان عضو کوچکی از جامعه ورزش ایران از مردم خواست که بیشتر مراقب باشند و کمتر مسافرت بروند و در خانه بمانند تا سلامتی خودشان و اطرافیانشان به خطر نیفتد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید