عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از خدمه‌ها و سازندگان ابرنفتکش ژاپنی اختصاص یافت.
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۴
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از خدمه‌ها و سازندگان ابرنفتکش ژاپنی اختصاص یافت.
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۴
۰

خدمه نفتکش ژاپنی در عکس منتخب نشنال جئوگرافیک

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50