پاپ بعد از اینکه تنهایی دعا خوانده از پنجره محل اقامت اش رو به میدان خالی سنت پیتر در واتیکان دست تکان می‌دهد.
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۹
پاپ بعد از اینکه تنهایی دعا خوانده از پنجره محل اقامت اش رو به میدان خالی سنت پیتر در واتیکان دست تکان می‌دهد.
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50