نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از شهردار تهران خواست تا در پی موافقت تولیت آستان حضرت خمینی (ره) برای اعمال تعطیلی حرم مطهر تدابیری اتخاذ شود تا از این امکانات وسیع و در صورت نیاز با هماهنگی ستاد مرکزی مدیریت بحران به نحو احسن به استفاده شود.
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از شهردار تهران خواست تا در پی موافقت تولیت آستان حضرت خمینی (ره) برای اعمال تعطیلی حرم مطهر تدابیری اتخاذ شود تا از این امکانات وسیع و در صورت نیاز با هماهنگی ستاد مرکزی مدیریت بحران به نحو احسن به استفاده شود.
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰
۰

سید حسن رسولی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران با بیان اینکه تجربه به من آموخته است، در شرایط بحرانی با پرهیز از فرض‌های خوش‌بینانه برای مواجهه شدن با بدترین وضعیت بایپ آمادگی کسب کرد، گفت: اکنون آیت الله حاج سیدحسن خمینی تولیت آستان حضرت خمینی (ره) ضمن اعمال تعطیلی حرم مطهر، موافقت کرده اند که تمام ظرفیت‌های مرقد را به جهت بهره‌برداری برای تامین نقاهتگاه یا نگهداشت بهبود یافتگان یا سایر نیازهای ضروری در مقابله با ویروس کرونا در اختیار بگذارند.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: ضمن قدردانی از ایشان انتظار دارم تدابیری اتخاذ کنید تا از این امکانات وسیع و در صورت نیاز با هماهنگی ستاد مرکزی مدیریت بحران به نحو احسن به استفاده شود.

او ادامه داد: امیدوارم با پیش قدمی ایشان، زمینه بکارگیری از ظرفیت‌های سایر اماکن زیارتی و دینی، در جریان مدیریت امدادو نجات ستاد مرکزی بحران و کمک به آسیب دیدگان پایتخت فراهم شود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو