خانه‌های قدیمی در ایران بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این کشور را تشکیل می‌دهند و عدم توجه و نگهداری مناسب، موجب از بین رفتن بخشی از شناسنامه فرهنگی و هویت تاریخی ملی ما خواهد شد. شهر نیشابور در گذشته یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، علمی و زادگاه بسیاری از دانشمندان و شعرا بوده و به عنوان نمادی از تاریخ و فرهنگ ایران مطرح است. به همین سبب آثار ساختمانی تاریخی زیادی در آن وجود دارد. برخی از عمارت‌ها و خانه‌های قدیمی شهر نیشابور تخریب شده‌اند و یا به کلی از بین رفته‌اند و در تعداد معدودی از آن‌ها نیز همچنان زندگی جریان دارد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۵
خانه‌های قدیمی در ایران بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این کشور را تشکیل می‌دهند و عدم توجه و نگهداری مناسب، موجب از بین رفتن بخشی از شناسنامه فرهنگی و هویت تاریخی ملی ما خواهد شد. شهر نیشابور در گذشته یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، علمی و زادگاه بسیاری از دانشمندان و شعرا بوده و به عنوان نمادی از تاریخ و فرهنگ ایران مطرح است. به همین سبب آثار ساختمانی تاریخی زیادی در آن وجود دارد. برخی از عمارت‌ها و خانه‌های قدیمی شهر نیشابور تخریب شده‌اند و یا به کلی از بین رفته‌اند و در تعداد معدودی از آن‌ها نیز همچنان زندگی جریان دارد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50