داعش با توجه به شیوع کرونا توصیه‌هایی به تکفیری‌ها کرد که از جمله آن‌ها آفتابی نشدن در قاره اروپا به عنوان کانون این ویروس است.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۱
۰

داعش از تکفیری‌ها خواست که از بیم کرونا در قاره اروپا فعلاً آفتابی نشوند.

بر اساس توصیه جدید داعش به تکفیری‌ها، آن‌ها فعلاً به خاطر اینکه به کرونا مبتلا نشوند باید در اروپا کاری انجام ندهند.

داعش از تکفیری‌ها خواسته است که دستانشان را به طور مرتب بشویند و صورت‌های خود را بپوشانند.

تکفیری‌ها همچنین به توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی هم وقعی ننهادند.

داعش با توجه به شیوع کرونا توصیه‌هایی به تکفیری‌ها کرد که از جمله آن‌ها آفتابی نشدن در قاره اروپا به عنوان کانون این ویروس است.

داعش از تکفیری‌ها خواست که از بیم کرونا در قاره اروپا فعلاً آفتابی نشوند.

بر اساس توصیه جدید داعش به تکفیری‌ها، آن‌ها فعلاً به خاطر اینکه به کرونا مبتلا نشوند باید در اروپا کاری انجام ندهند.

داعش از تکفیری‌ها خواسته است که دستانشان را به طور مرتب بشویند و صورت‌های خود را بپوشانند.

تکفیری‌ها همچنین به توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی هم وقعی ننهادند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید