این تصویری از یک متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان بابل است که این روزها در صف اول مبارزه با کرونا مبارزه می کنند و اینگونه استراحت می کنند.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۹
این تصویری از یک متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان بابل است که این روزها در صف اول مبارزه با کرونا مبارزه می کنند و اینگونه استراحت می کنند.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۹
۰
تصویری ستایش آمیز از یک پزشک در روزهای کرونایی
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50