رزمایش پیشگیری و پایش شیوع کرونا، صبح روز یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط قرارگاه پدافند زیستی ارتش با حضور امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش آغاز شد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲
رزمایش پیشگیری و پایش شیوع کرونا، صبح روز یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط قرارگاه پدافند زیستی ارتش با حضور امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش آغاز شد.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو