شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تمهیدات مدیریت شهری در خصوص کنترل ویروس با تلویزیون پارسینه به گفتگو نشست.
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰
شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تمهیدات مدیریت شهری در خصوص کنترل ویروس با تلویزیون پارسینه به گفتگو نشست.
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰
۰

بخش اول گفتگو

 
بخش دوم گفتگو
 
بخش سوم گفتگو
ارسال نظر