تصاویری که امروز از جلسه هیئت دولت منتشر شده است نشان می دهد همه اعضای هیئت دولت به جز شخص رئیس جمهور، حسن روحانی، ماسک به صورت دارند. البته با توجه به نوع ماسک مورد استفاده، به نظر نمی رسد این عمل تاثیر چندانی در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا داشته باشد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۳
تصاویری که امروز از جلسه هیئت دولت منتشر شده است نشان می دهد همه اعضای هیئت دولت به جز شخص رئیس جمهور، حسن روحانی، ماسک به صورت دارند. البته با توجه به نوع ماسک مورد استفاده، به نظر نمی رسد این عمل تاثیر چندانی در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا داشته باشد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۳
۴
منبع: پارسینه
50
نظرات
شیرین صفوی
پس یا رییس جمهور کرونا داره یا بقیه !!! یا رییس جمهور واکسن زده !!! یا ماسک بیخوده !!! یا کرونا کرونا نیست !!!!! یا ترمیناتوره !!!![
ناشناس
اول آرتیس فیلم با هنر نمایی حسن روحانی در فیلم لبخدندو تبسم !!!!!!
سروش
به هر عنوان آدم بی لیاقتی که مسندی رو اشغال کنه ضرر میزنه حتی اگر هیچ پولی نگیره
ناشناس بیچاره
پولشو نداره منتظره یارانشو بگیره بعد اگه پیداکرد بخره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو