در این گزارش تصاویر افتتاح نمایشگاه ماشین‌های قدیمی «الد تایمر گالری» در مسکو را مشاهده می‌کنید.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۹
در این گزارش تصاویر افتتاح نمایشگاه ماشین‌های قدیمی «الد تایمر گالری» در مسکو را مشاهده می‌کنید.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50