۴ گله ملخ با حجوم میلیونی زمین‌های کشاورزی شهرستان آبادان را تصاحب کردند، با توجه به پیش بینی این اتفاق و آماده سازی تجهیزات سم پاشی به وسیله پهپاد زمین‌های کشاورزی مورد سم پاشی قرار گرفتند و از خسارت دیدن این زمین‌ها به واسطه حضور ملخ‌ها گرفته شد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰
۴ گله ملخ با حجوم میلیونی زمین‌های کشاورزی شهرستان آبادان را تصاحب کردند، با توجه به پیش بینی این اتفاق و آماده سازی تجهیزات سم پاشی به وسیله پهپاد زمین‌های کشاورزی مورد سم پاشی قرار گرفتند و از خسارت دیدن این زمین‌ها به واسطه حضور ملخ‌ها گرفته شد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو