ویدویی از از لحظه دست دادن چند روز پیش ترامپ با یکی از نمایندگان آمریکایی که به تازگی به دلیل احتمال ابتلا به کرونا در قرنطینه به سر می‌برد را مشاهده خواهید کرد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۷
ویدویی از از لحظه دست دادن چند روز پیش ترامپ با یکی از نمایندگان آمریکایی که به تازگی به دلیل احتمال ابتلا به کرونا در قرنطینه به سر می‌برد را مشاهده خواهید کرد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۷
۰