این روزها، ربات‌های ضدعفونی کننده چین در بیمارستان ها، خیابان‌ها و تقریبا در هر جایی که کاربردی داشته باشند دیده می‌شوند. ربات‌های ضدعفونی کننده در کنار ربات‌های تحویل غذا و ربات‌های پرستار نقشی مهم در تامین سلامت افراد ایفا می‌کنند.
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۵
این روزها، ربات‌های ضدعفونی کننده چین در بیمارستان ها، خیابان‌ها و تقریبا در هر جایی که کاربردی داشته باشند دیده می‌شوند. ربات‌های ضدعفونی کننده در کنار ربات‌های تحویل غذا و ربات‌های پرستار نقشی مهم در تامین سلامت افراد ایفا می‌کنند.
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو