خلاصه ای از گفتگو| مجری: رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم گفته بود که مصرف هرگونه مواد الکلی به صورت خوراکی تاثیری در پیشگیری از ابتلا به کرونا ندارد. موارد متعددی مراجعه کردند با مسمومیت ناشی از الکل، تصور کردند الکل بخورند کرونا نمی‌گیرند! دکتر مردانی: ما در بیمارستان لقمان روی تابلو نوشتیم خوردن الکل شما را در برابر کرونا محافظت نمی‌کند.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۲
خلاصه ای از گفتگو| مجری: رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم گفته بود که مصرف هرگونه مواد الکلی به صورت خوراکی تاثیری در پیشگیری از ابتلا به کرونا ندارد. موارد متعددی مراجعه کردند با مسمومیت ناشی از الکل، تصور کردند الکل بخورند کرونا نمی‌گیرند! دکتر مردانی: ما در بیمارستان لقمان روی تابلو نوشتیم خوردن الکل شما را در برابر کرونا محافظت نمی‌کند.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۲
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50