شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و جهان، بسیاری از ساختار‌های اجتماعی، سیاسی و حتی اداری را با موقعیت‌هایی رو به رو کرد که تا پیش از این تجربه نشده بود. در این شرایط، بسیاری از اقتصاد‌های جهانی، بزرگ‌ترین رکود اقتصادی از زمان رکود پیشین در سال ۲۰۰۸ میلادی را تجربه کرده اند و کادر درمانی بیمارستان ها، با شرایطی بی سابقه دست و پنجه نرم می‌کنند.
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
۰

این شرایط بی سابقه، اما علاوه بر پزشکان و پرستاران، قهرمانان دیگری هم دارد که شاید کمتر به آن‌ها پرداخته شده باشد: کارکنان و کارمندان بانک ها.
بانک ها، در کنار مراکز درمانی و برخی زیرساخت‌های شهری، تنها مراکزی هستند که فعالیت آن‌ها حتی در شرایط سخت و بحرانی هم متوقف نمی‌شود و کارکنان آنها، معمولاً مشابه کارکنان دیگر دستگاه‌های عمومی به تعطیلات نمی‌روند. این در حالی است که در شرایط سخت و نیز در هنگام افزایش مراجعه شهروندان به بانک ها، معمولاً ساعات خدمات رسانی بانک‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.
در طول دو هفته‌ای که از گسترش اپیدمی کرونا در کشور می‌گذرد، بانک‌های سراسر کشور نه تنها خدمات رسانی به شهروندان ایرانی را متوقف نکردند، که با افزایش سطح خدمات و تسهیل فعالیت‌های آنلاین، حضور فیزیکی شهروندان در سطح شهر را کاهش دادند.
علاوه بر این، نظام بانکی کشور، از ابتدای بروز شرایط خاص شیوع کرونا در کشور، با امهال بازپرداخت اقساط بانکی، گسترش دایره خدمات آنلاین، افزایش سقف تراکنش‌های بانکی و نیز افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز، خود را در کنار مردم و کسب و کار‌هایی قرار داده که ممکن است از شرایط کنونی آسیب دیده باشند.
در شرایطی که خیابان‌های شهر‌های مختلف در کشور، در آستانه نوروز خلوت‌تر از همیشه هستند، کارکنان و کارمندان بانک‌ها حتی برای یک لحظه خدمات رسانی را متوقف نکرده اند و نخواهند کرد.

شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و جهان، بسیاری از ساختار‌های اجتماعی، سیاسی و حتی اداری را با موقعیت‌هایی رو به رو کرد که تا پیش از این تجربه نشده بود. در این شرایط، بسیاری از اقتصاد‌های جهانی، بزرگ‌ترین رکود اقتصادی از زمان رکود پیشین در سال ۲۰۰۸ میلادی را تجربه کرده اند و کادر درمانی بیمارستان ها، با شرایطی بی سابقه دست و پنجه نرم می‌کنند.

این شرایط بی سابقه، اما علاوه بر پزشکان و پرستاران، قهرمانان دیگری هم دارد که شاید کمتر به آن‌ها پرداخته شده باشد: کارکنان و کارمندان بانک ها.
بانک ها، در کنار مراکز درمانی و برخی زیرساخت‌های شهری، تنها مراکزی هستند که فعالیت آن‌ها حتی در شرایط سخت و بحرانی هم متوقف نمی‌شود و کارکنان آنها، معمولاً مشابه کارکنان دیگر دستگاه‌های عمومی به تعطیلات نمی‌روند. این در حالی است که در شرایط سخت و نیز در هنگام افزایش مراجعه شهروندان به بانک ها، معمولاً ساعات خدمات رسانی بانک‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.
در طول دو هفته‌ای که از گسترش اپیدمی کرونا در کشور می‌گذرد، بانک‌های سراسر کشور نه تنها خدمات رسانی به شهروندان ایرانی را متوقف نکردند، که با افزایش سطح خدمات و تسهیل فعالیت‌های آنلاین، حضور فیزیکی شهروندان در سطح شهر را کاهش دادند.
علاوه بر این، نظام بانکی کشور، از ابتدای بروز شرایط خاص شیوع کرونا در کشور، با امهال بازپرداخت اقساط بانکی، گسترش دایره خدمات آنلاین، افزایش سقف تراکنش‌های بانکی و نیز افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز، خود را در کنار مردم و کسب و کار‌هایی قرار داده که ممکن است از شرایط کنونی آسیب دیده باشند.
در شرایطی که خیابان‌های شهر‌های مختلف در کشور، در آستانه نوروز خلوت‌تر از همیشه هستند، کارکنان و کارمندان بانک‌ها حتی برای یک لحظه خدمات رسانی را متوقف نکرده اند و نخواهند کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید