باتوجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، معابر عمومی بازاربزرگ تهران، امروز صبح با همکاری سازمان اتش نشانی تهران ضدعفونی شد.
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
باتوجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، معابر عمومی بازاربزرگ تهران، امروز صبح با همکاری سازمان اتش نشانی تهران ضدعفونی شد.
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو