به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانشگاه علوم پزشکی با همکاری سپاه قم تصمیم بر اجرای طرح تب سنجی در خروجی قم به سمت تهران نموده که به افراد با درجه حرارت بالا توصیه‌های پیشگیری مربوط به این بیماری ارائه می‌شود.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱
به دلیل شیوع ویروس کرونا، دانشگاه علوم پزشکی با همکاری سپاه قم تصمیم بر اجرای طرح تب سنجی در خروجی قم به سمت تهران نموده که به افراد با درجه حرارت بالا توصیه‌های پیشگیری مربوط به این بیماری ارائه می‌شود.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو