جو بایدن، معاون سابق باراک اوباما روز سه شنبه توانست در انتخابات مقدماتی نه ایالت، برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت و دیگر رقبای خود را در رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات آمریکا شکست دهد.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۵
جو بایدن، معاون سابق باراک اوباما روز سه شنبه توانست در انتخابات مقدماتی نه ایالت، برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت و دیگر رقبای خود را در رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات آمریکا شکست دهد.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۵
۱
50
نظرات
میثاق جوادی
بزک نمیر بهار میاد، سگ زرد هم برادر شغاله
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو