پس از شیوع کرونا در ایتالیا، بسیاری از توریست‌ها سفر‌های خود را لغو کرده، امری که ایتالیا و شهر‌های آن را به عنوان از مقاصد اصلی توریسم، سوت و کور کرده است.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰
پس از شیوع کرونا در ایتالیا، بسیاری از توریست‌ها سفر‌های خود را لغو کرده، امری که ایتالیا و شهر‌های آن را به عنوان از مقاصد اصلی توریسم، سوت و کور کرده است.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو