کلیپی از اشتباهات مرگبار دروازه‌بانان در چند سال اخیر فوتبال اروپا و در معتبرترین لیگ‌های جهان را مشاهده کنید.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۰
کلیپی از اشتباهات مرگبار دروازه‌بانان در چند سال اخیر فوتبال اروپا و در معتبرترین لیگ‌های جهان را مشاهده کنید.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۰
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50