رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ نسبت به سوءاستفاده احتمالی برخی از افراد سودجو و مجرم از طرح «خانه به خانه» مقابله با ویروس کرونا هشدار داد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۲
۰

 سردار کیوان ظهیری گفت: به دنبال اعلام اجرای طرح خانه به خانه برای مقابله با ویروس کرونا، ممکن است برخی از افراد سودجو و فرصت طلب بخواهند با مراجعه به منازل شهروندان اقدامات مجرمانه‌ای نظیر دریافت وجه، سرقت، زورگیری و سایر جرایم را انجام دهند.

وی تاکید کرد: شهروندان باید متوجه باشند که این طرح هنوز اجرایی نشده و لازم است موارد ایمنی را رعایت کنند.

ظهیری گفت: اگر افرادی با عنوان مامور وزارت بهداشت به منازل مراجعه کردند، شهروندان از بازکردن در خودداری کنند و موضوع را حتما به پلیس گزارش دهند.

منبع: میزان
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ نسبت به سوءاستفاده احتمالی برخی از افراد سودجو و مجرم از طرح «خانه به خانه» مقابله با ویروس کرونا هشدار داد.

 سردار کیوان ظهیری گفت: به دنبال اعلام اجرای طرح خانه به خانه برای مقابله با ویروس کرونا، ممکن است برخی از افراد سودجو و فرصت طلب بخواهند با مراجعه به منازل شهروندان اقدامات مجرمانه‌ای نظیر دریافت وجه، سرقت، زورگیری و سایر جرایم را انجام دهند.

وی تاکید کرد: شهروندان باید متوجه باشند که این طرح هنوز اجرایی نشده و لازم است موارد ایمنی را رعایت کنند.

ظهیری گفت: اگر افرادی با عنوان مامور وزارت بهداشت به منازل مراجعه کردند، شهروندان از بازکردن در خودداری کنند و موضوع را حتما به پلیس گزارش دهند.

منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}