جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۱
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۱
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو