غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه این مجرمین به صورت علنی برگزار خواهد و اسامی آن‌ها اعلام خواهد شد
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه این مجرمین به صورت علنی برگزار خواهد و اسامی آن‌ها اعلام خواهد شد
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵
۰