رئیس فرودگاه کاشان از لغو پرواز مشهد - کاشان - مشهد خبر داد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۴
۰

سیدمسعود مسعودی از لغو پرواز مشهد – کاشان – مشهد خبر داد و اظهار داشت: این پرواز که مقرر بود روز سه شنبه انجام شود از سوی چارترکننده پرواز به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لغو شده است.

وی با بیان اینکه برای این پرواز، پرواز جایگزینی در نظر گرفته نشده است، افزود: به منظور حفظ سلامت مسافران، پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و عدم ابتلای مسافران به این ویروس این تصمیم اتخاذ شده است و مسافران موارد بعدی را نیز از آژانس‌های مسافرتی خود پیگیری کنند.

رئیس فرودگاه کاشان ضمن تاکید بر رعایت نکات بهداشت فردی ابراز داشت: شهروندان در حد امکان در منازل خود بمانند و از تردد غیر ضروری خودداری کنند تا گامی موثر در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برداریم و با رعایت مسائل بهداشتی اعلام شده کرونا را شکست دهیم.

رئیس فرودگاه کاشان از لغو پرواز مشهد - کاشان - مشهد خبر داد.

سیدمسعود مسعودی از لغو پرواز مشهد – کاشان – مشهد خبر داد و اظهار داشت: این پرواز که مقرر بود روز سه شنبه انجام شود از سوی چارترکننده پرواز به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لغو شده است.

وی با بیان اینکه برای این پرواز، پرواز جایگزینی در نظر گرفته نشده است، افزود: به منظور حفظ سلامت مسافران، پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و عدم ابتلای مسافران به این ویروس این تصمیم اتخاذ شده است و مسافران موارد بعدی را نیز از آژانس‌های مسافرتی خود پیگیری کنند.

رئیس فرودگاه کاشان ضمن تاکید بر رعایت نکات بهداشت فردی ابراز داشت: شهروندان در حد امکان در منازل خود بمانند و از تردد غیر ضروری خودداری کنند تا گامی موثر در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برداریم و با رعایت مسائل بهداشتی اعلام شده کرونا را شکست دهیم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید