آژانس اروپایی حفاظت از نظارت و مرز‌های اروپا روز یکشنبه اعلام کرد سطح هشدار را به «حداکثر» در مرز یونان و ترکیه افزایش داده است که هزاران مهاجر به دنبال عبور از اروپا هستند.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۹
آژانس اروپایی حفاظت از نظارت و مرز‌های اروپا روز یکشنبه اعلام کرد سطح هشدار را به «حداکثر» در مرز یونان و ترکیه افزایش داده است که هزاران مهاجر به دنبال عبور از اروپا هستند.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو