با هدف تأمین امنیت بهداشتی و روانی کارکنان و مشتریان؛
به منظور بررسی وضعیت موجود و تصمیم درباره راهکار‌های مقابله با ویروس کرونا، جلسه "کمیته بحران کرونا" با حضور مدیر عامل و هیأت مدیره بانک رفاه تشکیل شد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰
به منظور بررسی وضعیت موجود و تصمیم درباره راهکار‌های مقابله با ویروس کرونا، جلسه "کمیته بحران کرونا" با حضور مدیر عامل و هیأت مدیره بانک رفاه تشکیل شد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰
۰

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این کمیته ضمن اعلام حمایت همه جانبه مدیر عامل و هیأت مدیره این بانک برای تأمین امنیت بهداشتی و روانی کارکنان و مشتریان، راهکار‌های شناسایی، کنترل و مقابله با ویروس کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، راه اندازی کمپین عدم مراجعه حضوری مشتریان به شعب بانک، ترغیب مشتریان به دریافت خدمات غیر حضوری، افزایش سقف ساتنا و پایا در صورت نیاز و با درخواست مشتریان، افزایش سقف برداشت روزانه از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه به مبلغ ۵ میلیون ریال، امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضاء و آموزش و رعایت مسائل بهداشتی در شعب از جمله تصمیمات این کمیته بود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50