رئیس کل بانک مرکزی به مدیران شبکه بانکی توصیه کرد با مشتریانی که به سبب شیوع کرونا دچار مشکل در کسب و کار شده‌اند، دستور مساعدت داد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۳
۰

عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی نوشت: ذکر دو نکته را ضروری می‌دانم. روز گذشته به مدیران محترم بانکی توصیه‌ای را برای مساعدت و همراهی با مشتریانی که به سبب شیوع کرونا دچار مشکل در کسب و کار خود شده‌اند کردم. بنده هم می‌دانم که توصیه کافی نیست، بلکه قصدم طرح اهمیت موضوع بود. قطعاً تصمیمات لازم در این مورد طی دستورالعملی ابلاغ خواهد شد.

در خصوص کانال مالی معروف به سوئیس، طبق اعلام سفیر سوئیس، ظاهراً دولت آمریکا معافیت لازم در مورد استفاده بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی ایران را برای تأمین واردات کالا‌های اساسی و دارو صادر کرده است. باید روند کار را در عمل دید. تاکنون نیز دولت آمریکا غیرقانونی و با اعمال فشار به کشورها، منابع بانک مرکزی را مسدود کرده است.

واکنش جدید همتی به کانال سوئیس: باید کار را در عمل دید
 
رئیس کل بانک مرکزی به مدیران شبکه بانکی توصیه کرد با مشتریانی که به سبب شیوع کرونا دچار مشکل در کسب و کار شده‌اند، دستور مساعدت داد.

عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی نوشت: ذکر دو نکته را ضروری می‌دانم. روز گذشته به مدیران محترم بانکی توصیه‌ای را برای مساعدت و همراهی با مشتریانی که به سبب شیوع کرونا دچار مشکل در کسب و کار خود شده‌اند کردم. بنده هم می‌دانم که توصیه کافی نیست، بلکه قصدم طرح اهمیت موضوع بود. قطعاً تصمیمات لازم در این مورد طی دستورالعملی ابلاغ خواهد شد.

در خصوص کانال مالی معروف به سوئیس، طبق اعلام سفیر سوئیس، ظاهراً دولت آمریکا معافیت لازم در مورد استفاده بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی ایران را برای تأمین واردات کالا‌های اساسی و دارو صادر کرده است. باید روند کار را در عمل دید. تاکنون نیز دولت آمریکا غیرقانونی و با اعمال فشار به کشورها، منابع بانک مرکزی را مسدود کرده است.

واکنش جدید همتی به کانال سوئیس: باید کار را در عمل دید
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید