مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و غبار هواشناسی خوزستان در اطلاعیه‌ای نسبت به ورود توده گرد و غبار به استان از اواخر وقت امروز هشدار داد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۸
۰

اداره کل هواشناسی خوزستان اطلاعیه درخصوص ورود توده گردوغبار به استان از اواخر وقت امروز یکشنبه ۱۱ اسفندماه صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: بررسی تصاویر ماهواره‌ای گرد و غبار نشان‌دهنده حرکت توده آن با منشا کشور‌های عراق و عربستان به سمت خوزستان است که از اواخر وقت امروز ابتدا در مناطق غرب و جنوب غرب و سپس مناطق جنوب و مرکزی خوزستان وارد، و باعث کاهش دید افقی و افزایش آلاینده گرد و غبار خواهد شد.

ششم و هفتم اسفندماه امسال نیز تعداد زیادی از شهر‌های خوزستان درگیر گرد و غبار بودند.

مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و غبار هواشناسی خوزستان در اطلاعیه‌ای نسبت به ورود توده گرد و غبار به استان از اواخر وقت امروز هشدار داد.

اداره کل هواشناسی خوزستان اطلاعیه درخصوص ورود توده گردوغبار به استان از اواخر وقت امروز یکشنبه ۱۱ اسفندماه صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: بررسی تصاویر ماهواره‌ای گرد و غبار نشان‌دهنده حرکت توده آن با منشا کشور‌های عراق و عربستان به سمت خوزستان است که از اواخر وقت امروز ابتدا در مناطق غرب و جنوب غرب و سپس مناطق جنوب و مرکزی خوزستان وارد، و باعث کاهش دید افقی و افزایش آلاینده گرد و غبار خواهد شد.

ششم و هفتم اسفندماه امسال نیز تعداد زیادی از شهر‌های خوزستان درگیر گرد و غبار بودند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید