همان‌طور که می‌دانید ایرلاین‌ها ازجمله معدود سرویس‌دهنده‌هایی هستند که پروتکل‌های مدیریت بحران با دقت زیادی در مورد آن‌ها نوشته‌شده و همیشه هم قبل از شروع سفر بخش مهم آن توسط سرمهماندار برای مسافران خوانده می‌شود.
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶
۰

 خیلی از ما علی‌رغم سفر‌های متعدد هوایی به یاد نداریم که حتی برای یک‌بار نیازمند اجرای این پروتکل‌ها بوده باشیم. به‌طور مثال شنیده‌اید که اگر در فشار هوای داخل کابین تغییری رخ دهد یک ماسک به‌صورت خودکار از بالا می‌افتد تا از طریق آن به‌راحتی تنفس کنید. احتمال بروز چنین اتفاقی در پرواز‌ها چقدر است؟ احتمال ابتلای ما به کرونا هم در صورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی چیزی در همین حد است.


حالا داستان ما و کرونا چیزی شبیه همین داستان پروتکل‌های پروازی است. در پرواز هرکسی باید پروتکل خاص خودش را رعایت کند. خلبان، سرمهماندار، مهماندار و مسافر و تیم امنیت پرواز.


در این شرایط مهم‌ترین پروتکل برای همه ما به‌عنوان مسافران این بحران رعایت اصول بهداشت فردی است. درست مانند پروتکل پرواز که می‌گوید اول‌ازهمه باید ماسک را روی صورت خود بگذارید و سپس به دیگران برای استفاده از ماسک کمک کنید.


دلیل آن‌هم تنها یک‌چیز است!


اینکه اگر شما سالم نباشید و نتوانید تنفس منظمی داشته باشید قطعاً نمی‌توانید برای اطرافیانتان هم مفید باشید.


در جریان کرونا هم همین است اگر هر یک از ما بهداشت فردی را رعایت نکنیم و مدام نگران پدر و مادر و فرزندمان باشیم قطعاً به‌جای کمک به آن‌ها به ابتلا و بیماری آن‌ها کمک کرده‌ایم.


در پرواز‌ها بسیار تاکید می‌شود که تا زمان اعلام خلبان کمربند‌ها بسته باشد و از جای خود تکان نخوریم. دلیل این هم احتمال ایجاد مشکلاتی برای خودمان و دیگران در صورت افتادن هواپیما در چاله‌های هوایی است. همین شرایط را ما در بحران کرونا داریم. اتاق مدیریت بحران یا همان اتاق خلبان از ما خواسته است که در خانه خود بمانیم و از آن خارج نشویم تا چرخه سرایت و ابتلا ویروس کند و قطع شود و این شاید برای یک فرد کار مهمی نباشد، اما به اندازه همه افراد جامعه مفید و اثربخش است.


نکته مهمتر اینکه در شرایط عادی ممکن است ما از مهماندار لیوان آبی بخواهیم و او هم بیاورد، اما قطعا در شرایط بحرانی یک مهماندار نمی‌تواند به همه مسافران کمک کنند پس ما باید خوب پروتکل‌ها را فراگرفته باشیم و اجرا کنیم.


از همه مهمتر اینکه به آگاهی و اجرای پروتکل‌ها توسط کابین خلبان (اتاق مدیریت بحران) سرمهماندار و مهماندار (مسئولین اجرایی) و تیم امنیت پرواز (مسئولین انتظامی) اطمینان داشته باشیم و فقط به دنبال اجرای پروتکل‌هایی باشیم که خودمان به عنوان مسافر یا شهروند باید اجرا کنیم.

همان‌طور که می‌دانید ایرلاین‌ها ازجمله معدود سرویس‌دهنده‌هایی هستند که پروتکل‌های مدیریت بحران با دقت زیادی در مورد آن‌ها نوشته‌شده و همیشه هم قبل از شروع سفر بخش مهم آن توسط سرمهماندار برای مسافران خوانده می‌شود.

 خیلی از ما علی‌رغم سفر‌های متعدد هوایی به یاد نداریم که حتی برای یک‌بار نیازمند اجرای این پروتکل‌ها بوده باشیم. به‌طور مثال شنیده‌اید که اگر در فشار هوای داخل کابین تغییری رخ دهد یک ماسک به‌صورت خودکار از بالا می‌افتد تا از طریق آن به‌راحتی تنفس کنید. احتمال بروز چنین اتفاقی در پرواز‌ها چقدر است؟ احتمال ابتلای ما به کرونا هم در صورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی چیزی در همین حد است.


حالا داستان ما و کرونا چیزی شبیه همین داستان پروتکل‌های پروازی است. در پرواز هرکسی باید پروتکل خاص خودش را رعایت کند. خلبان، سرمهماندار، مهماندار و مسافر و تیم امنیت پرواز.


در این شرایط مهم‌ترین پروتکل برای همه ما به‌عنوان مسافران این بحران رعایت اصول بهداشت فردی است. درست مانند پروتکل پرواز که می‌گوید اول‌ازهمه باید ماسک را روی صورت خود بگذارید و سپس به دیگران برای استفاده از ماسک کمک کنید.


دلیل آن‌هم تنها یک‌چیز است!


اینکه اگر شما سالم نباشید و نتوانید تنفس منظمی داشته باشید قطعاً نمی‌توانید برای اطرافیانتان هم مفید باشید.


در جریان کرونا هم همین است اگر هر یک از ما بهداشت فردی را رعایت نکنیم و مدام نگران پدر و مادر و فرزندمان باشیم قطعاً به‌جای کمک به آن‌ها به ابتلا و بیماری آن‌ها کمک کرده‌ایم.


در پرواز‌ها بسیار تاکید می‌شود که تا زمان اعلام خلبان کمربند‌ها بسته باشد و از جای خود تکان نخوریم. دلیل این هم احتمال ایجاد مشکلاتی برای خودمان و دیگران در صورت افتادن هواپیما در چاله‌های هوایی است. همین شرایط را ما در بحران کرونا داریم. اتاق مدیریت بحران یا همان اتاق خلبان از ما خواسته است که در خانه خود بمانیم و از آن خارج نشویم تا چرخه سرایت و ابتلا ویروس کند و قطع شود و این شاید برای یک فرد کار مهمی نباشد، اما به اندازه همه افراد جامعه مفید و اثربخش است.


نکته مهمتر اینکه در شرایط عادی ممکن است ما از مهماندار لیوان آبی بخواهیم و او هم بیاورد، اما قطعا در شرایط بحرانی یک مهماندار نمی‌تواند به همه مسافران کمک کنند پس ما باید خوب پروتکل‌ها را فراگرفته باشیم و اجرا کنیم.


از همه مهمتر اینکه به آگاهی و اجرای پروتکل‌ها توسط کابین خلبان (اتاق مدیریت بحران) سرمهماندار و مهماندار (مسئولین اجرایی) و تیم امنیت پرواز (مسئولین انتظامی) اطمینان داشته باشیم و فقط به دنبال اجرای پروتکل‌هایی باشیم که خودمان به عنوان مسافر یا شهروند باید اجرا کنیم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید