جایزه خرس طلایی روز شنبه در جشنواره برلیناله به فیلم "شیطان وجود ندارد" تعلق گرفت. هیات داوران جشنواره به ریاست جرمی آیرونز این فیلم را بر ۱۷ فیلم رقیب ترجیح داد. باران، دختر آقای رسول‌اف که در این فیلم نقش بازی می‌کند، جایزه خرس طلایی را به نمایندگی از او دریافت کرد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۷
جایزه خرس طلایی روز شنبه در جشنواره برلیناله به فیلم "شیطان وجود ندارد" تعلق گرفت. هیات داوران جشنواره به ریاست جرمی آیرونز این فیلم را بر ۱۷ فیلم رقیب ترجیح داد. باران، دختر آقای رسول‌اف که در این فیلم نقش بازی می‌کند، جایزه خرس طلایی را به نمایندگی از او دریافت کرد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۷
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو