خط تولید گیربکس اتوماتیک با ظرفیت تولید سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه در شرکت نیرو محرکه به بهره برداری خواهد رسید.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۲
خط تولید گیربکس اتوماتیک با ظرفیت تولید سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه در شرکت نیرو محرکه به بهره برداری خواهد رسید.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۲
۰
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50