کریمی ضریب محاسبه عوارض خودرو‌های داخلی و خارجی را در سال آینده مشخص کرد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۸
کریمی ضریب محاسبه عوارض خودرو‌های داخلی و خارجی را در سال آینده مشخص کرد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۸
۰

افشین کریمی رئیس عوارض خودرو شهرداری تهران درباره میزان عوارض خودرو در سال ۹۹ گفت: میزان عوارض سالیانه خودرو‌ها طبق تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده تعیین می‌شود.

رئیس عوارض خودرو شهرداری تهران افزود: قیمت خودرو از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود.

 

کریمی در تشریح ضریب محاسبه عوارض خودرو در سال ۹۹ گفت: ضریب عوارض خودرو در سال آینده برای خودرو داخلی ۱/۵ در ۱۰۰۰ قیمت خودرو از درب کارخانه، و برای خودرو‌های خارجی ۱/۵ در ۱۰۰۰ مجموع ارزش گمرکی خودرو محاسبه و اخذ می‌شود.

او تاکید کرد: ضرایب اخذ عوارض به مانند سال گذشته ثابت است، اما تغییرات در قیمت خودرو‌ها باعث افزایش نرخ عوارض خودرو در سال آینده می‌شود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50