پس از استعفای موسوی از هیئت مدیره باشگاه استقلال، گفته می شود امیری گزینه پیوستن به هیئت مدیره این باشگاه است.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۷
پس از استعفای موسوی از هیئت مدیره باشگاه استقلال، گفته می شود امیری گزینه پیوستن به هیئت مدیره این باشگاه است.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۷
۰

 پس از انتخاب علی فتح الله زاده به عنوان سرپرست جدید باشگاه استقلال و استعفای عبدالرضا موسوی از عضویت در هيئت مديره این باشگاه، قرار است یکی، دو عضو دیگر به هيئت مديره استقلال اضافه شوند.

در همین حال شنیده می شود علی امیری مدیرعامل کنونی باشگاه نساجی مازندران، گزینه هیئت مدیره باشگاه استقلال است و احتمال دارد ظرف روزهای آتی به عضویت این هيئت در بیاید تا کادر مدیریتی استقلال کامل شود.

با این حال هنوز استعفای موسوی قطعی نشده و باید دید چه تصمیمی برای کادر مدیریتی استقلال اتخاذ می شود.

امیری پیش از این به عنوان معاون باشگاه استقلال فعالیت می کرد. 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو