رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران:
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به ترخیص شهردار منطقه ١٣ از بیمارستان، گفت: حال عمومی وی مساعد بوده و بهبود یافته است.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۷
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به ترخیص شهردار منطقه ١٣ از بیمارستان، گفت: حال عمومی وی مساعد بوده و بهبود یافته است.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۷
۰

غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت جسمانی شهردار منطقه ١٣ که چند روز اخیر به کرونا مبتلا شده بود، گفت: با توجه به آزمایشات انجام شده و طی مراحل درمان وی اکنون به کرونا مبتلا نیست.

وی ادامه داد: شهردار منطقه ١٣ اکنون از بیمارستان مرخص شده و حال عمومی بسیار خوبی دارد.

منبع: میزان
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50