دولت عراق اقداماتی را برای مقابله با گسترش کروناویروس، بسته شدن مدارس، سینما ها، باشگاه ها و ممنوعیت برگزاری مراسم عمومی انجام می دهد. مسئولان لباس های محافظ نیز در حال ضد عفونی زیارتگاه ها، مساجد و اماکن مقدس هستند.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۰
دولت عراق اقداماتی را برای مقابله با گسترش کروناویروس، بسته شدن مدارس، سینما ها، باشگاه ها و ممنوعیت برگزاری مراسم عمومی انجام می دهد. مسئولان لباس های محافظ نیز در حال ضد عفونی زیارتگاه ها، مساجد و اماکن مقدس هستند.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۰
۰