افزایش درگیری‌های فرقه‌ای میان مسلمانان و هندو‌ها در هند بر علیه لایحه شهروندی ضد مسلمانان در روز‌های اخیر شدت گرفته است. در این درگیری‌ها هندو‌ها اقدام به ضرب و شتم مسلمان و آتش زدن اموال و مساجد آنان کردند و حداقل ۲۰ نفر کشته بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شده اند.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۸
افزایش درگیری‌های فرقه‌ای میان مسلمانان و هندو‌ها در هند بر علیه لایحه شهروندی ضد مسلمانان در روز‌های اخیر شدت گرفته است. در این درگیری‌ها هندو‌ها اقدام به ضرب و شتم مسلمان و آتش زدن اموال و مساجد آنان کردند و حداقل ۲۰ نفر کشته بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شده اند.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۸
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو