دروغ پردازی‌های عده‌ای فرصت طلب در خصوص کلید زنگ در کنار دست رهبرانقلاب با واکنش کاربران فضای مجازی همراه شد.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۵
۰

رهبرانقلاب روز گذشته در یک پیام ویدئویی از تلاش و خدمات پزشکان و پرستاران کشور در روزهای سخت مبارزه با کرونا در خط مقدم تقدیر و تشکر کردند.

در حاشیه این پیام ویدئویی یک "کلید زنگ" به چشم میخورد که در کنار دست رهبرانقلاب و دسته صندلی بود و در بسیاری از دیدارها نیز در کنار صندلی ایشان دیده میشود و کاربرد مشخص برای احضار افراد خارج از اتاق را دارد. این کلید زنگ که در اتاق کار خیلی از افراد وجود دارد، دستمایه این شد که برخی تعابیر عجیبی درباره آن به کار ببرند.

از این رو کاربران فضای مجازی با انتشار پست هایی در صفحات شخصی‌شان به ادعاهای عجیب و غریب دست اندرکاران رسانه ای شبکه ضدانقلاب در خصوص این کلید زنگ واکنش نشان دادند و بعضا با انتشار پست هایی طنز آمیز حماقت دشمنان ایران را به سخره گرفتند. در ادامه می توانید نمونه هایی از پست های کاربران فضای مجازی را مشاهده کنید:

دروغ پردازی‌های عده‌ای فرصت طلب در خصوص کلید زنگ در کنار دست رهبرانقلاب با واکنش کاربران فضای مجازی همراه شد.

رهبرانقلاب روز گذشته در یک پیام ویدئویی از تلاش و خدمات پزشکان و پرستاران کشور در روزهای سخت مبارزه با کرونا در خط مقدم تقدیر و تشکر کردند.

در حاشیه این پیام ویدئویی یک "کلید زنگ" به چشم میخورد که در کنار دست رهبرانقلاب و دسته صندلی بود و در بسیاری از دیدارها نیز در کنار صندلی ایشان دیده میشود و کاربرد مشخص برای احضار افراد خارج از اتاق را دارد. این کلید زنگ که در اتاق کار خیلی از افراد وجود دارد، دستمایه این شد که برخی تعابیر عجیبی درباره آن به کار ببرند.

از این رو کاربران فضای مجازی با انتشار پست هایی در صفحات شخصی‌شان به ادعاهای عجیب و غریب دست اندرکاران رسانه ای شبکه ضدانقلاب در خصوص این کلید زنگ واکنش نشان دادند و بعضا با انتشار پست هایی طنز آمیز حماقت دشمنان ایران را به سخره گرفتند. در ادامه می توانید نمونه هایی از پست های کاربران فضای مجازی را مشاهده کنید:

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید