دنیا مدنی تصویری از خویش با ماسک در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۶
دنیا مدنی تصویری از خویش با ماسک در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۶
۱

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت:
این زندگی یک جوانی به من بدهکاره...

پ.ن:از ماست که برماسک.

پ.ن۲:میدونم دستکش باید دست کرد

50
نظرات
سروش
بیشتر شبیه قورباغه درختی شدی عزیزم!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو