خاطرات شنیدنی از نیکول اسکات، فضانورد ناسا را می شنوید.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۱
خاطرات شنیدنی از نیکول اسکات، فضانورد ناسا را می شنوید.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۱
۰

 

منبع:کن نیوز،ناسا