خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی در دیدار پرسپولیس و شهرخودرو از ترس کرونا با داود فنایی مصاحبه نکردند.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۲:۴۶
۰

 داود فنایی مربی دروازه بانان تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از پایان مسابقه در حال عبور از میسکدزون ورزشگاه آزادی بود و خبرنگاران برای مصاحبه به سمتش رفتند، اما فنایی در همین هنگام سرفه‌ای کوتاه کرد.  خبرنگاران هم به شوخی به او گفتند که ویروس کرونا دارد و از مربی پرسپولیس فاصله گرفتند.

از بین بازیکنان پرسپولیس فقط محمد انصاری پس از بازی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا با ماسک در میسکدزون ورزشگاه آزادی حاضر شد و با همین شمایل با خبرنگاران مصاحبه کرد.

خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی در دیدار پرسپولیس و شهرخودرو از ترس کرونا با داود فنایی مصاحبه نکردند.

 داود فنایی مربی دروازه بانان تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از پایان مسابقه در حال عبور از میسکدزون ورزشگاه آزادی بود و خبرنگاران برای مصاحبه به سمتش رفتند، اما فنایی در همین هنگام سرفه‌ای کوتاه کرد.  خبرنگاران هم به شوخی به او گفتند که ویروس کرونا دارد و از مربی پرسپولیس فاصله گرفتند.

از بین بازیکنان پرسپولیس فقط محمد انصاری پس از بازی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا با ماسک در میسکدزون ورزشگاه آزادی حاضر شد و با همین شمایل با خبرنگاران مصاحبه کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}